Podmínky účasti

Podmínky účasti

Účast na závodech dračích lodí předpokládá velké fyzické nasazení, přičemž je důležité, aby každý účastník dokázal v lehkém oblečení uplavat 50 metrů (v případě potřeby) a byl v takovém zdravotním stavu, tohoto sportovního výkonu dosáhnout.

Každý tým a každý účastník pádluje po celý závod na vlastní odpovědnost. Děti a mládež do 16 let se mohou zúčastnit pouze za doprovodu odpovědné osoby, nebo s písemným souhlasem odpovědné osoby.

Tým se skládá z 10-16 pádlařů + 1 bubeníka. Kormidelník je zajištěn organizátorem.

Kapitán každého týmu je zodpovědný za svůj tým, za dodržování závodních a bezpečnostních podmínek a je povinen svůj tým o všem informovat .

Všechny podrobné informace obdrží kapitáni týden před závodem na setkání kapitánů.

Důležité je dodržovat všechny pokyny organizátorů, jimi pověřených osob, rozhodčích a kormidelníků.

Organizátor a jím pověřené osoby nepřebírají žádnou zodpovědnost.

Nedodržením závodních nebo bezpečnostních pravidel, neuposlechnutí pokynů organizátorů nebo nesportovní chování může vést k diskvalifikaci závodníků i celého týmu.

Účast na závodě je možná pouze pro řádně přihlášené týmy, k čemuž je potřebná přihláška, podepsané podmínky závodu a zaplacení startovného.

Raiffeisenbank Thayatal Mitte, IBAN: AT43 3212 7000 0001 0314, BIC RLNWATW1127 – poznámka: Drachenbootrennen

Poplatky za stornování:
Do 22 dnů před závodem: bez poplatku
21 až 9 dnů před závodem: 50 % startovného
od 8 dnů před závodem: 100 % startovného

Kdykoliv a bez poplatku může být přijat náhradní tým.

Tým, který nemůže nejpozději 1 týden před závodem doložit zaplacení startovného, nebude připuštěn ke startu a zúčastní se závodů pouze jako divák. Startovné není možné zaplatit v hotovosti v den závodů.

Přihlášený tým, který se závodů z jakýchkoli důvodů nemůže zúčastnit, je povinen toto sdělit organizátorovi. Vrácení startovného není možné.

Pokud se závod nebude moci konat, bude zrušen nebo předčasně ukončen z důvodů vyšší moci, které organizátor neovlivní, např. počasí atd., nebude startovné vraceno.

V případě, že se přihlásí více týmů než je organizačně možné, budou ze startovní listiny vyškrtnuty ty týmy, které byly nejpozději přihlášeny. V tomto případě je startovné vráceno v plné výši. Počet startujících týmů určuje organizátor.

Kapitán týmu je povinen půl hodiny před startem přihlásit tým u vedení závodu.

Upozorňujeme závodníky, že donáška většího množství pití (celé basy nebo sudy) do prostor závodů není povolen.

Taktéž grilování a pod. není z bezpečnostních důvodů povoleno.

Ochrana dat
Pořadatelé a jejich spolupracovníci jsou povini dodržovat zákon o ochraně dat.
Zákazník, který Online uvede svá data, data ostatních účastníků a spolupracovníků souhlasí s evidencí a použitím těchto dat pro evidenci a vyúčtování závodů.